MarlboroRedShorts2inarownylonjacketgloves.gif
Marlboro Red Smoke and then Another in Nylon Jacket, Slutty String Bra, Leather Gloves 3-12-19
7.00
vs190309-021.JPG
Chainsmoking Reds in Leather Gloves and a Red Bra
8.00
vs190304-012.JPG
Chaining Marlboro Reds in Leopard Shirt and Red Nails 3-5-19 SMALL FORMAT
8.00
morningchainsmoke22719.jpg
Morning Chainsmoke - Webcam 2-27-19
6.00
vs190113-013.JPG
VS 120 in Teal with Long Pointy Nails
5.00
vs181224-008.JPG
Marlboro Reds in Red Nightie
8.00
vs181222-006.JPG
17 Minutes of Sexy VS 120 Smoking PT TWO
8.00
vs181222-007.JPG
17 Minutes of Sexy VS 120 Smoking PT ONE
8.00
vs181208-002.JPG
Chainsmoking 4 VS 120s in a Row
17.00
vs181206-001.JPG
Annie's Sexy Marlboro Break
9.00
vs181125-003.JPG
Chainsmoking 2 VS 120s
9.00
vs181125-002.JPG
Chainsmoking 3 Marlboro Reds in a Row
12.00
vs181121-004.JPG
Marlboro Red Smoking in Tank Top & Hoodie
6.00
vs181116-005.JPG
Two Reds in a Row in Lingerie
8.00
vs181025-002.JPG
Chaining Marlboro Corks in Dress
10.00
vs181016-003.JPG
Marlboro Special Red Smoking, One After Another
6.00
vs181013-001.JPG
Long Black Leather Gloves and Sexy Long 120s
7.00
vs180928-005.JPG
Two VS 120 in a Row in Glasses (11 mins)
8.00
vs180925-001.JPG
2 Marlboro Red 100 in Leather in a Row
8.00
vs180823-002.JPG
AUDIO: Annie Talks About Smoking
3.00
vs180820-002.JPG
AUDIO: Annie Talks About Smoking Reds - Audible Inhales/Exhales
6.00
vs180819-006.JPG
She Needs Nicotine
3.00
vs180819-002.JPG
Chaining Marlboro Reds 8.19.18
5.00
vs180815-003.JPG
Marlboro Gold Chaining in Leather Gloves
7.00
vs180809-016.JPG
Chaining VS 120s (17 mins)
12.00
vs180730-003.JPG
Chaining Marlboro Gold 100s
8.00
vs180729-002.JPG
Chainsmoking in Nightie
7.00
vs180726-001.JPG
Hot Smoky VS 120 Chaining 7.27.18
5.00
vs180720-004.JPG
Chaining Red Special Blends in Nightie 7.21.18
9.00
vs180720-003.JPG
Marlboro Red in Purple/Black Nightie 7.21.18
2.00
vs180722-008.JPG
Smoking Marlboro Reds
7.00
e0d91f53e7a0b24e6dfc648c2aa86c2f.gif
Chaining Marlboro Gold 100s in Dress and Red Bra
10.00
vs180712-013.JPG
Chaining Marlboro Reds 7.14.18
6.00
vs180712-002.JPG
Chaining Reds 7.12.18
4.00
vs180712-001.JPG
VS 120 Smokes 7-12-18
7.00
vs180708-004.JPG
VS 120 Smoking 7.8.18
9.00